PRAVILNIK FESTIVALA

1. TRASH FILM FESTIVAL održat će se u Varaždinu, Hrvatska,  4. – 7. rujna 2019. godine. Pravo sudjelovanja na festivalu imaju svi profesionalni i neprofesionalni filmski i video autori.

2. Trajanje filma je ograničeno.

  • maksimalno trajanje filma je 60min.

3. U konkurenciju se prihvaćaju isključivo filmovi sljedećih žanrova:

  • borilački
  • sf
  • akcijski
  • horor

4. Film mora sadržavati engleski titl koji je sastavni dio slike.

5. Na TRASH FILM FESTIVALU prikazat će se filmovi koje odabere filmski selektor u suradnji s Organizacijskim odborom festivala.

6. Filmske kopije se NE vraćaju.

7. Prijava filma mora sadržavati:

  • čitljivo ispunjenu prijavnicu na hrvatskom ili engleskom jeziku
  • životopis i filmografiju redatelja
  • poseban CD s minimalno tri fotografije iz filma koje će se koristiti za festivalsku knjižicu i ostale tiskane materijale, isključivo u svrhu promocije festivala
  • trailer (najavu) u trajanju od maksimalno 30 sekundi i link na youtube, vimeo ili sl.

8. U slučaju nepotpunih prijava ili nečitko ispunjenih prijavnica, prijavljeni film selektor neće uzeti u razmatranje.

9. Filmovi s cjelovitom prijavom moraju biti poslani na trošak pošiljatelja najkasnije do 05. srpnja 2019. na sljedeću adresu:

Trash Udruga “za Trash Film Festival” P.P. 13, 42 001 Varaždin

Na pošiljci obavezno mora biti naznačeno: “No Commercial Value”.

10. Filmovi se mogu prijaviti i putem CLICK FOR FESTIVALS i FILMFREEWAY online servisa čiji je Trash Film Festival korisnik.

11. Sve troškove, kao i rizik slanja filmova i materijala snosi pošiljatelj te time oslobađa svake odgovornosti organizatora festivala, a u svezi s transportom filma do organizatora.

12. Prijavljeni filmovi bit će kopirani o trošku organizatora i sačuvani u arhivi TRASH FILM FESTIVALA. Kopije radova bit će pohranjene u arhivu TRASH FILM FESTIVALA.

13. Za projiciranje selektiranih radova, festival ni autorima, ni producentima neće isplaćivati nikakve naknade. Organizator zadržava pravo prikazivanja odabranih filmova ili dijelova na internetu i/ili TV-u u svrhu prezentacije samog festivala.

14. Potpis autora ili producenta na festivalskoj prijavnici, znači prihvaćanje svih navedenih točaka PRAVILNIKA TRASH FILM FESTIVALA.

Prijavnicu možete popuniti OVDJE.

Ako imate problema sa prijavnicom OVDJE skinite print verziju (desni klik miša “Spremi vezu kao”).

BANNER 300X265