Gradski muzej Varaždin raspisao natječaj

objavljeno u: Vijesti | 0

Ove godine potpora festivalu je Gradski muzej Varaždin koji je raspisao najtečaj za izlaganje na izložbi u sklopu 9. Trash film festivala 2014.g.

 

 

GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN

STROSSMAYEROVO ŠETALIŠTE 7, 42000 VARAŽDIN

Raspisuje natječaj:

 

NATJEČAJ

ZA IZLAGANJE  NA IZLOŽBI

U SKLOPU 9.TRASH FILM FESTIVALA 2014.

 

Tema ovogodišnjeg Trash film festivala je “ Prvi svjetski rat”, isto kao i popratne izložbe.

Natječaj je otvoren zaključno do petka, 4. srpnja  2014. (poštanski žig).

Prijave slati na adresu:

GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN

STROSSMAYEROVO ŠETALIŠTE 7

42000 VARAŽDIN

(NATJEČAJ – TRASH FILM FESTIVAL / IZLAGANJE NA IZLOŽBI)

Svi prijavljeni kandidati biti će u najkraćem roku pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja.

Na natječaj za izlaganje na izložbi mogu se prijaviti profesionalni djelatnici s područja likovnih umjetnosti i građani (18 godina +).

Na natječaj se može prijaviti i grupa umjetnika sa zajedničkim projektom, važno je imenovati jednog nosioca projekta.

U obzir za natječaj dolaze djela u mediju slikarstva, kiparstva, grafike, crteža, instalacija, fotografije, videa i novih medija. Djela iz područja primjenjenih umjetnosti, dizajna, kazališta i filma nisu uključena u natječaj.

Svaki autor ili grupa mogu prijaviti dva rada.

Prijavljeni radovi trebaju biti realizirani 2013. i 2014. godine.

Stručni odbor odabrat će između prispjelih prijava one radove koji će zadovoljiti  likovnom kvalitetom, inovativnošću, kreativnošću i kvalitetnom tehničkom izvedbom.

Organizator izložbe obavezuje se organizirati izložbu odabranih radova u Izložbenom salonu  palače Sermage, Trg Miljenka Stančića 3, 42000 Varaždin u terminu od 10.09. do 28.09.2014. godine.

Organizator izložbe obavezuje se tiskati pozivnice, plakate i katalog izložbe. Svaki izlagač dobit će 5 primjeraka kataloga izložbe.

 

Prijavnica za natječaj mora sadržavati:

  • Osobne podatke: ime, prezime, adresa, telefon, e-mail, internetska stranica
  • Profesionalni životopis (obavezno godinu rođenja i  fotografija autora)
  • Fotografije djela (ne manje od 10 x 15 cm) te dokumentaciju o umjetničkim djelima nastalima 2013. i 2014. godine, opremljenu i jasno označenu svim podacima o autoru i djelima (naziv, godina, tehnika, dimenzije) ili skice još nerealiziranih radova. Dokumentacija može sadržavati fotografije, kataloge, skice, CD ili DVD-rom, uz kvalitetne ispise radova.
  • Za instalacije, video  i nove medije potreban je detaljan opis rada, skica i potrebni tehnički detalji oko postavljanja.

 

Zakašnjele ili elektronskom poštom poslane prijave neće se razmatrati.

Priložena dokumentacija se ne vraća već ostaje pohranjena u arhivu Gradskog muzeja Varaždin.

 

Više o natječaju pratite na stranicama Gradskog muzeja http://www.gmv.hr/ i Facebook stranicama https://www.facebook.com/GMVarazdin